ביג - באר שבע

בניין מסחרי הכולל 33,000 מ"ר של שטחי מסחר וחניונים.

שיתוף פעולה נוסף של קבוצת שטרן עם חברת ביג.

ביג - באר שבעכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
חברת ביג
שטח במ"ר
שטח
33,000
סטאטוס
סטטוס
בבניה