מתקן לטיהור בוצה חקלאית

מתקן חדשני לטיפול בבוצה חקלאית ולהפקת גז לייצור חשמל.

המתקן בנוי מחמישה מיכלי בטון לרבות שני מיכלי ענק בגובה 24 מ' שנוצקו בתבניות מתרוממות הידראולית.

מתקן לטיהור בוצה חקלאיתכרטיס ביקור

סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה