בית UPS

מרכז לוגיסטי שהושכר לחברת UPS בשטח של 8,200 מ"ר.

המרכז נבנה עבור החברה לפיתוח נכסי קיסריה, באזור התעשייה הצפוני בקיסריה.

בית UPSכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
החברה לפיתוח נכסי קיסריה
שטח במ"ר
שטח
8,200
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה