קרגל - להבים

מבנה תעשיה מהגדולים בארץ עבור חברת "קרגל".

שטח המבנה: 43,000 מ"ר. שטח המגרש: 100,000 מ"ר.

קרגל - להביםכרטיס ביקור

שטח במ"ר
שטח
43,000
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה