הרצליה-הילס

בניין משרדים עצום וייחודי שנבנה במחלף הסירה בהרצליה

הבניין מתפרש על פני 65,000 מ"ר.

מבנה הענק הכולל קומות ששטחן עולה על 4,500 מ"ר מכיל שטחי מסחר ומשרדים.

הרצליה-הילסכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
חברת אזורים וחברת האחים עופר
שטח במ"ר
שטח
65,000
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה