אור ים - קיסריה

פרויקט אור ים בפארק העסקים החכם קיסריה.

שטח הפרויקט כ-14,000 מ"ר ויכלול בין היתר הקמה של מבנה מסחרי הכולל בניין משרדים בן 3 קומות, ובנוסף 2 מפלסי חניה אשר ימקמו מתחת לקומת המסחר הפתוחה.

אור ים - קיסריהכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
החברה לפיתוח קיסריה
שטח במ"ר
שטח
14,000
מספר מבנים
מספר מבנים
1
סטאטוס
סטטוס
בבניה