מבנה "סיטי פלזה" פ"ת

המבנה ממוקם בציר מרכזי וכולל משרדים ולובי קומתי מפואר.

המשרדים והלובי נפרשים על פני כ-30,000 מ"ר. הפרויקט הוקם עבור קבוצת פישמן.

מבנה "סיטי פלזה" פ"תכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
קבוצת פישמן
שטח במ"ר
שטח
30,000
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה