בניין MIS

בניין משרדים שנבנה עבור חברת MIS.

הבניין מחופה זכוכית. ממוקם באזור התעשייה בר לב.

בניין MISכרטיס ביקור

שטח במ"ר
שטח
12,000
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה