בית הורים חיפה

בית אבות של עולי מרכז אירופה ברח' סיני במרכז הכרמל חיפה.

בבניין שש קומות ושמונים יחידות דיור מפוארות אשר מיועדות לפנסיונרים, וכן מחלקה סיעודית.

בית הורים חיפהכרטיס ביקור

יחידות דיור
יחידות
80
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה