צמרות נהריה

פרויקט שנבנה עבור חברת אזורים בשכונה החדשה המוקמת בימים אלו בנהריה.

הפרויקט נבנה עבור חברת אזורים. 5 בניינים, 154 יח"ד בבנייה רוויה המבוצעת בשיטה קונבנציונלית.

צמרות נהריהכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
חברת אזורים
יחידות דיור
יחידות
154
מספר מבנים
מספר מבנים
5
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה