בלו הרבור - מודיעין עילית

9 בנייני מגורים המאכלסים 192 יחידות דיור.

הפרויקט נבנה עבור קבוצת רכישה.

בלו הרבור - מודיעין עיליתכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
ניהול ודיור
יחידות דיור
יחידות
192
מספר מבנים
מספר מבנים
9
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה