גבעת עילית - מודיעין עילית

3 בניינים המכילים 60 יח"ד בבנייה קונבנציונלית.

הפרויקט נבנה עבור חברת CPM-G.

גבעת עילית - מודיעין עיליתכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
חברת CPM-G
יחידות דיור
יחידות
60
מספר מבנים
מספר מבנים
3
סטאטוס
סטטוס
בבניה