מורדות ורדיה - חיפה

300 יחידות דיור בשישה בניינים מדורגים ומגדל.

מורדות ורדיה - חיפהכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
אופק בטאן ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ
יחידות דיור
יחידות
300
מספר מבנים
מספר מבנים
6
סטאטוס
סטטוס
בבניה