מצפה השחר רכסים

בישוב רכסים, אשר יכלול 11 בניינים ובהם 277 יח"ד. כמו כן תבצע החברה עבודות פיתוח ותימוך מורכבות.

מצפה השחר רכסיםכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
ISAGroup
יחידות דיור
יחידות
277
מספר מבנים
מספר מבנים
11
סטאטוס
סטטוס
בבניה