לכיש קרית ים

בניית 6 מבנים אשר יכילו 286 יח"ד וחניונים בקרית ים, עבור חברת נתיב פיתוח נדל"ן.

לכיש קרית יםכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
נתיב פיתוח נדל"ן
יחידות דיור
יחידות
286
מספר מבנים
מספר מבנים
6
סטאטוס
סטטוס
בבניה