נופי השמש - בית שמש

ארבעה מבנים בשיטת ברנוביץ'.

נבנה עבור חברת קרדן.

נופי השמש - בית שמשכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
חברת קרדן
יחידות דיור
יחידות
128
מספר מבנים
מספר מבנים
4
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה