מגרש 200 - בית שמש

בניה רוויה וקוטג'ים למגזר הדתי-לאומי.

הפרויקט נבנה עבור חברת קרית ספר.

מגרש 200 - בית שמשכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
חברת קרית ספר
יחידות דיור
יחידות
125
מספר מבנים
מספר מבנים
14
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה