מגדלי אורדע ר"ג

מגדל יוקרה בן 34 קומות אשר הוקם עבור חב' רסיטל בבעלות שולי אברהם בכיכר אורדע, בלב רמת גן.

הפרויקט נבנה מעל 6 קומות חניון, 3 קומות שטח מסחרי, 25 קומות מגורים ומנחת מסוקים על הגג.

מגדלי אורדע ר"גכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
חברת רסיטל
יחידות דיור
יחידות
99
מספר מבנים
מספר מבנים
1
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה